Bảng Báo Giá Nồi Nấu Phở Điện Mới Nhất

Báo Giá Nồi Nấu Phở Điện

TênDTCLTKGiá
Nồi Phở Điện20 LítInox 304Điện Liền2.600.000đ
Nồi Phở Điện20 LítInox 304Điện Rời2.900.000đ
Nồi Phở Điện30 LítInox 304Điện Liền3.100.000đ
Nồi Phở Điện30 LítInox 304Điện Rời3.400.000đ
Nồi Phở Điện40 LítInox 304Điện Liền3.600.000đ
Nồi Phở Điện40 LítInox 304Điện Rời3.900.000đ
Nồi Phở Điện50 LítInox 304Điện Liền4.200.000đ
Nồi Phở Điện50 LítInox 304Điện Rời4.500.000đ
Nồi Phở Điện60 LítInox 304Điện Liền4.700.000đ
Nồi Phở Điện60 LítInox 304Điện Rời4.900.000đ
Nồi Phở Điện70 LítInox 304Điện Liền5.300.000đ
Nồi Phở Điện70 LítInox 304Điện Rời5.500.000đ
Nồi Phở Điện80 LítInox 304Điện Liền5.700.000đ
Nồi Phở Điện80 LítInox 304Điện Rời6.000.000đ
Nồi Phở Điện90 LítInox 304Điện Liền6.200.000đ
Nồi Phở Điện90 LítInox 304Điện Rời6.500.000đ
Nồi Phở Điện100 LítInox 304Điện Liền6.700.000đ
Nồi Phở Điện100 LítInox 304Điện Rời7.000.000đ
Nồi Phở Điện120 LítInox 304Điện Liền7.800.000đ
Nồi Phở Điện120 LítInox 304Điện Rời8.100.000đ
Nồi Phở Điện150 LítInox 304Điện Liền9.500.000đ
Nồi Phở Điện150 LítInox 304Điện Rời9.800.000đ
Nồi Phở Điện200 LítInox 304Điện Liền12.000.000đ
Nồi Phở Điện200 LítInox 304Điện Rời12.300.000đ

Báo Giá Nồi Nấu Cháo Bằng Điện

TênDTCLTKGiá
Nồi Cháo Điện20 LítInox 304Điện Liền4.500.000đ
Nồi Cháo Điện20 LítInox 304Điện Rời4.800.000đ
Nồi Cháo Điện30 LítInox 304Điện Liền4.700.000đ
Nồi Cháo Điện30 LítInox 304Điện Rời5.000.000đ
Nồi Cháo Điện40 LítInox 304Điện Liền5.500.000đ
Nồi Cháo Điện40 LítInox 304Điện Rời5.800.000đ
Nồi Cháo Điện50 LítInox 304Điện Liền6.000.000đ
Nồi Cháo Điện50 LítInox 304Điện Rời6.300.000đ
Nồi Cháo Điện60 LítInox 304Điện Liền6.500.000đ
Nồi Cháo Điện60 LítInox 304Điện Rời6.800.000đ
Nồi Cháo Điện70 LítInox 304Điện Liền7.000.000đ
Nồi Cháo Điện70 LítInox 304Điện Rời7.300.000đ
Nồi Cháo Điện80 LítInox 304Điện Liền7.500.000đ
Nồi Cháo Điện80 LítInox 304Điện Rời7.800.000đ
Nồi Cháo Điện90 LítInox 304Điện Liền8.000.000đ
Nồi Cháo Điện90 LítInox 304Điện Rời8.300.000đ
Nồi Cháo Điện100 LítInox 304Điện Liền8.500.000đ
Nồi Cháo Điện100 LítInox 304Điện Rời8.800.000đ
Nồi Cháo Điện120 LítInox 304Điện Liền9.500.000đ
Nồi Cháo Điện120 LítInox 304Điện Rời9.800.000đ
Nồi Cháo Điện150 LítInox 304Điện Liền11.000.000đ
Nồi Cháo Điện150 LítInox 304Điện Rời11.300.000đ
Nồi Cháo Điện200 LítInox 304Điện Liền13.500.000đ
Nồi Cháo Điện200 LítInox 304Điện Rời13.800.000đ

Báo Giá Nồi Tráng Bánh Cuốn Bằng Điện

TênĐKCLTKGiá
Nồi Tráng Bánh30cmInox 304Điện Liền3.200.000đ
Nồi Tráng Bánh30cmInox 304Điện Rời3.500.000đ
Nồi Tráng Bánh35cmInox 304Điện Liền3.500.000đ
Nồi Tráng Bánh35cmInox 304Điện Rời3.800.000đ
Nồi Tráng Bánh40cmInox 304Điện Liền4.000.000đ
Nồi Tráng Bánh40cmInox 304Điện Rời4.300.000đ

Báo Giá Bếp Chiên Nhúng Công Nghiệp

TênDTCLTKGiá
Bếp Chiên Nhúng20 LítInox 304Điện Liền3.500.000đ
Bếp Chiên Nhúng20 LítInox 304Điện Rời3.800.000đ
Bếp Chiên Nhúng30 LítInox 304Điện Liền4.000.000đ
Bếp Chiên Nhúng30 LítInox 304Điện Rời4.300.000đ
Bếp Chiên Nhúng40 LítInox 304Điện Liền4.500.000đ
Bếp Chiên Nhúng40 LítInox 304Điện Rời4.800.000đ
Bếp Chiên Nhúng50 LítInox 304Điện Liền5.000.000đ
Bếp Chiên Nhúng50 LítInox 304Điện Rời5.300.000đ
Bếp Chiên Nhúng60 LítInox 304Điện Liền6.000.000đ
Bếp Chiên Nhúng60 LítInox 304Điện Rời6.300.000đ
Bếp Chiên Nhúng70 LítInox 304Điện Liền7.000.000đ
Bếp Chiên Nhúng70 LítInox 304Điện Rời7.300.000đ
Bếp Chiên Nhúng80 LítInox 304Điện Liền8.000.000đ
Bếp Chiên Nhúng80 LítInox 304Điện Rời8.300.000đ
Bếp Chiên Nhúng90 LítInox 304Điện Liền9.000.000đ
Bếp Chiên Nhúng90 LítInox 304Điện Rời9.300.000đ
Bếp Chiên Nhúng100 LítInox 304Điện Liền10.000.000đ
Bếp Chiên Nhúng100 LítInox 304Điện Rời10.300.000đ

Báo Giá Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp

TênKLCLTKGiá
Tủ Nấu Cơm20kgInox 304Điện12.000.000đ
Tủ Nấu Cơm20kgInox 304Ga12.000.000đ
Tủ Nấu Cơm20kgInox 304Kết Hợp12.500.000đ
Tủ Nấu Cơm30kgInox 304Điện13.000.000đ
Tủ Nấu Cơm30kgInox 304Ga13.000.000đ
Tủ Nấu Cơm30kgInox 304Kết Hợp13.500.000đ
Tủ Nấu Cơm40kgInox 304Điện16.000.000đ
Tủ Nấu Cơm40kgInox 304Gai16.000.000đ
Tủ Nấu Cơm40kgInox 304Kết Hợp16.500.000đ
Tủ Nấu Cơm50kgInox 304Điện19.000.000đ
Tủ Nấu Cơm50kgInox 304Ga19.000.000đ
Tủ Nấu Cơm50kgInox 304Kết Hợp19.500.000đ
Tủ Nấu Cơm60kgInox 304Điện22.000.000đ
Tủ Nấu Cơm60kgInox 304Ga22.000.000đ
Tủ Nấu Cơm60kgInox 304Kết Hợp22.500.000đ
Tủ Nấu Cơm70kgInox 304Điện25.000.000đ
Tủ Nấu Cơm70kgInox 304Ga25.000.000đ
Tủ Nấu Cơm70kgInox 304Kết Hợp25.500.000đ
Tủ Nấu Cơm80kgInox 304Điện28.000.000đ
Tủ Nấu Cơm80kgInox 304Ga28.000.000đ
Tủ Nấu Cơm80kgInox 304Kết Hợp28.500.000đ
Tủ Nấu Cơm90kgInox 304Điện31.000.000đ
Tủ Nấu Cơm90kgInox 304Ga31.000.000đ
Tủ Nấu Cơm90kgInox 304Kết Hợp31.500.000đ
Tủ Nấu Cơm100kgInox 304Điện34.000.000đ
Tủ Nấu Cơm100kgInox 304Ga34.000.000đ
Tủ Nấu Cơm100kgInox 304Kết Hợp34.500.000đ

Báo Giá Nồi Nấu Rượu Bằng Điện

TênKLCLTKGiá
Nồi Nấu Rượu20kgInox 304Điện14.000.000đ
Nồi Nấu Rượu20kgInox 304Than14.000.000đ
Nồi Nấu Rượu20kgInox 304Kết Hợp14.500.000đ
Nồi Nấu Rượu30kgInox 304Điện16.000.000đ
Nồi Nấu Rượu30kgInox 304Than16.000.000đ
Nồi Nấu Rượu30kgInox 304Kết Hợp16.500.000đ
Nồi Nấu Rượu40kgInox 304Điện18.000.000đ
Nồi Nấu Rượu40kgInox 304Than18.000.000đ
Nồi Nấu Rượu40kgInox 304Kết Hợp18.500.000đ
Nồi Nấu Rượu50kgInox 304Điện20.000.000đ
Nồi Nấu Rượu50kgInox 304Than20.000.000đ
Nồi Nấu Rượu50kgInox 304Kết Hợp20.500.000đ
Nồi Nấu Rượu60kgInox 304Điện22.000.000đ
Nồi Nấu Rượu60kgInox 304Than22.000.000đ
Nồi Nấu Rượu60kgInox 304Kết Hợp22.500.000đ
Nồi Nấu Rượu70kgInox 304Điện24.000.000đ
Nồi Nấu Rượu70kgInox 304Than24.000.000đ
Nồi Nấu Rượu70kgInox 304Kết Hợp24.500.000đ
Nồi Nấu Rượu80kgInox 304Điện26.000.000đ
Nồi Nấu Rượu80kgInox 304Than26.000.000đ
Nồi Nấu Rượu80kgInox 304Kết Hợp26.500.000đ
Nồi Nấu Rượu90kgInox 304Điện28.000.000đ
Nồi Nấu Rượu90kgInox 304Than28.000.000đ
Nồi Nấu Rượu90kgInox 304Kết Hợp28.500.000đ
Nồi Nấu Rượu100kgInox 304Điện30.000.000đ
Nồi Nấu Rượu100kgInox 304Than30.000.000đ
Nồi Nấu Rượu100kgInox 304Kết Hợp30.500.000đ

Báo Giá Nồi Hấp Bằng Điện

TênDTCLTKGiá
Nồi Hấp Điện5kgInox 304Điện Liền4.500.000đ
Nồi Hấp Điện5kgInox 304Điện Rời4.800.000đ
Nồi Hấp Điện10kgInox 304Điện Liền5.500.000đ
Nồi Hấp Điện10kgInox 304Điện Rời5.800.000đ
Nồi Hấp Điện15kgInox 304Điện Liền6.500.000đ
Nồi Hấp Điện15kgInox 304Điện Rời6.800.000đ
Nồi Hấp Điện20kgInox 304Điện Liền8.500.000đ
Nồi Hấp Điện20kgInox 304Điện Rời8.800.000đ
Nồi Hấp Điện25kgInox 304Điện Liền10.500.000đ
Nồi Hấp Điện25kgInox 304Điện Rời10.800.000đ
Nồi Hấp Điện30kgInox 304Điện Liền13.500.000đ
Nồi Hấp Điện30kgInox 304Điện Rời13.800.000đ
Nồi Hấp Điện40kgInox 304Điện Liền16.500.000đ
Nồi Hấp Điện40kgInox 304Điện Rời16.800.000đ
Nồi Hấp Điện50kgInox 304Điện Liền19.500.000đ
Nồi Hấp Điện50kgInox 304Điện Rời19.800.000đ

Các bảng báo giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí thi công lắp đặt nếu có và thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp. Mọi sự quan tâm hãy liên hệ trực tiếp để được báo giá cụ thể hơn theo từng giai đoạn.Form Liên Hệ Báo Giá

[contact-form-7 id=”1149″]

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 100L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 120L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 150L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 30L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 40L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 50L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 60L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 70L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 80L

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi Cháo Điện 90L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 100L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 120L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 150L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 200L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 250L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 30L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 40L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 50L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 60L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 70L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 80L

Nồi Nấu Bánh Canh Điện

Nồi Nấu Bánh Canh Điện 90L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 100L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 120L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 150L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 200L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 250l

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 30L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 40L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 50L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 60L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 70L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 80L

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện

Nồi Nấu Hủ Tiếu Điện 90L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 100L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 120L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 150L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 200L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 20L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 250L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 300L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 30L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 40L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 50L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 60L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 70L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 80L

New

Nồi Nấu Phở Điện

Nồi Phở Điện 90L

 


8 thoughts on “Bảng Báo Giá Nồi Nấu Phở Điện Mới Nhất

  1. Thuấn says:

    Sản phẩm tủ cơm công nghiệp thi công tại TP HCM thì tính như thế nào anh?

  2. Liên says:

    Mình cần mua nồi nấu bún bò ở Gia Nghĩa. Mà chưa biết dùng, tư vấn mình giúp nhé. 0358173273

Comments are closed.