Sản phẩm đặc biệt-Khuyến mại

Xếp theo:
15%
Nồi nấu phở bằng điện 150L
NP- NPVN 150L
10,000,000 VNĐ
8,500,000 VNĐ
15%
Nồi ninh xương 150L
NP- NPVN 150L
10,000,000 VNĐ
8,500,000 VNĐ
13%
Nồi nấu phở điện 100L
NS- NPVN 100L
7,500,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
13%
Nồi ninh xương 100L
NS- NNXVN 100L
7,500,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
0%
Nồi ninh xương 120L
NS- NNXVN 120L
0 VNĐ
6,500,000 VNĐ
14%
Nồi nấu phở bằng điện 90L
Np - NPVN 90L
7,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ
17%
Nồi nấu phở bằng điện 70L
NS- NPVN 70L
6,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ
15%
Nồi nấu phở bằng điện 80L
NS- NPVN 80L
6,500,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
17%
Nồi ninh xương 60L
NP- NNXVN 60L
6,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ
21%
Nồi nấu phở bằng điện 50L
NP- NPVN 50L
5,800,000 VNĐ
4,600,000 VNĐ
20%
Nồi ninh xương 50L
NS- NNXVN-50L
5,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ
20%
Nồi nấu phở bằng điện 40L
NS-NPVN 40L
5,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ
0%
Nồi ninh xương 40L
NS-NNXVN 40L
0 VNĐ
4,000,000 VNĐ
20%
Nồi trần bánh 20L
NS-NNBVN 20L
3,000,000 VNĐ
2,400,000 VNĐ
13%
Nồi nấu phở bằng điện 30L
NS- NPVN 30L
4,000,000 VNĐ
3,500,000 VNĐ
14%
Nồi nấu phở bằng điện 20L
NS- NPVN 20L
3,500,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ
HN: 0961 555 155 - SG: 0961 555 255